sobota 27 listopad, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Grupa Azoty ZAK utrzymuje poziom produkcji i zysków mimo wysokich cen surowców

środa 10 listopad, 2021
fot: Grupa Azoty ZAK fot: Grupa Azoty ZAK

9 listopada 2021 r. Grupa Azoty ZAK opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartał br. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 49 mln zł (wzrost o 44 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2020 r.) i przychody ze sprzedaży na poziomie 743 mln zł (wzrost o 363 mln zł). Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 84 mln zł (wzrost o 52 mln zł), przy marży EBITDA 11,3% (poprawa o 2,9 p. p. r/r).
Narastająco dane za okres 9 miesięcy wykazały przyrost przychodów ze sprzedaży o 47%, zysku netto o 53% oraz wyniku EBITDA o 27%. W zakresie marży EBITDA odnotowano spadek o 2,2 p. p. r/r.
- Analizując pierwsze 9 miesięcy 2021 roku przez pryzmat samego wyniku finansowego,  zdecydowanie możemy uznać ten okres za pomyślny dla spółki. Należy jednak podkreślić, że w dalszym ciągu zarówno nasza firma, jak i cała branża nawozowa, mierzy się z wyzwaniami wynikającymi z rekordowo wysokich cen gazu ziemnego. Dopóki ten negatywny trend będzie się utrzymywać, priorytetem Grupy Azoty ZAK pozostanie minimalizowanie jego wpływu na działalność polskich rolników i zaspokajanie popytu na nawozy na rynku krajowym – podkreśla Paweł Stańczyk, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK.

Segment Nawozy
Segment Nawozy odnotował w III kwartale 2021 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 349 mln zł oraz marżę EBITDA w wysokości -1,7%. Oznacza to odpowiednio wzrost o 171 mln zł oraz spadek o 12,4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu 2020 r.
Rekordowo wysokie ceny gazu jako głównego surowca znalazły odzwierciedlenie w wyższych cenach produktów Segmentu Nawozy oraz miały negatywny wpływ na poziom rentowności sprzedaży w całym asortymencie. Wpłynęło to niekorzystnie również na wynik EBITDA.

Segment Oxoplast
Segment Oxoplast odnotował w III kwartale 2021 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 344 mln zł oraz marżę EBITDA w wysokości 19,8%. Oznacza to wzrost o 179 mln zł oraz 18 p.p. w stosunku do analogicznego okresu 2020 r.
Na rynku produktów Segmentu Oxoplast w dalszym ciągu panuje bardzo korzystna sytuacja rynkowa. Wysoki popyt na produkty, przy ograniczonej podaży, przekłada się na znaczące wzrosty cen sprzedaży. Kluczowymi czynnikami w tym zakresie są również rosnące ceny głównego surowca – propylenu, oraz korzystna sytuacja na rynku walutowym.

Istotne wydarzenia w III kwartale 2021 r.

21 lipca Grupie Azoty ZAK przyznano certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Energią z normą ISO 50001:2018.   
21 września wprowadzono markę parasolową Oxofine™ oraz nowe produkty – plastyfikator specjalistyczny Oxofine™ TOTM i polimeryczny plastyfikator specjalistyczny Oxofine™ Poly2k.
28 września odbyła się uroczysta gala odznaczeń pracowniczych i państwowych z okazji Dni Chemika 2020-2021 r.
16 września i 7 października Grupa Azoty ZAK otrzymała nagrodę LODOŁAMACZE w kategorii „Zdrowa firma” na poziomie regionalnym i ogólnopolskim.

REKLAMA
© 2021 Radio Nysa