poniedziałek 27 wrzesień, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Pomoc dla seniorów w Paczkowie!

poniedziałek 06 wrzesień, 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie zaprasza do nowego Domu Dziennego Pobytu 'Senior +' w Paczkowie na ul. Kościelnej 24.

Uczestnikiem domu mogą zostać osoby w wieku 60+, zamieszkujące na terenie gminy Paczków i nieaktywne zawodowo. W Domu Dziennego Pobytu  osoby takie mogą bezpiecznie i godnie spędzać czas, poprowadzą dla nich różnymi metodami i formami terapie zajęciowe, aktywizacje i działania prozdrowotne.

W nowo wyremontowanych salach na seniorów czekają różne zajęcia kulturalne, rekreacyjne, towarzyskie. Wszystko będzie dostosowane do możliwości, potrzeb i oczekiwań  indywidualnych  uczestników. Aby korzystać, należy wypełnić wniosek o skierowanie do Dziennego Domu Senior+, mieć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w takich zajęciach oraz dołączyć oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów przez członków rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. 

REKLAMA
© 2021 Radio Nysa