poniedziałek 19 kwiecień, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 14 marca

wtorek 02 marzec, 2021

Do 14 marca można wnioskować o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zasady korzystania z tego świadczenia są takie same jak dotychczas.

Zasiłek można otrzymać, gdy placówka edukacyjna jest zamknięta lub pracuje w ograniczonym zakresie z powodu stanu epidemicznego. Świadczenia nie wlicza się do okresu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, które przysługują rodzicom na ogólnych zasadach. Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzicie, którzy sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem do 8. roku życia, ale nie tylko. Ponadto rodzice dzieci w wieku do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Świadczenie nie należy się, jeśli dziecko ma zapewnioną opiekę, np. przez drugiego z rodziców, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny.

Do wypłaty zasiłku potrzebne jest oświadczenie rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy. Rodzic, który ma własną działalność gospodarczą, składa dokument bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony internetowej ZUS (www.zus.pl).

Ostatnio zmieniany wtorek, 02 marzec 2021 08:28

REKLAMA
© 2020 Radio Nysa