piątek 05 marzec, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Artyści i architekci mogą wnioskować o świadczenie postojowe!

wtorek 19 styczeń, 2021

Od 15 stycznia o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe mogą wnioskować w ZUS twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, osoby wykonujące usługi w zakresie architektury na umowach cywilnoprawnych.

O postojowe tylko przez PUE ZUS

Zgodnie z Tarczą Antykryzysową 6.0, od połowy stycznia prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego mają między innymi twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci wnętrz, krajobrazu i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów (w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów). Oczywiście jeśli uzyskują przychód z umowy zlecenia, umowy o dzieło czy umowy agencyjnej. Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku.

 - Wnioski o symbolu RSP – CD6 czyli o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe można składać wyłącznie elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wniosek powinien być wysłany do ZUS najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii - Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Warunki do spełnienia

Aby otrzymać świadczenie należy uzyskać przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do
15 grudnia 2020 r. m.in. z działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, wokalistyki, usług w zakresie architektury.

Osoba, która wystąpi z wnioskiem o świadczenie nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. nie może w tej sytuacji pracować na etacie, czy prowadzić działalności gospodarczej, itp.).

Oprócz tego przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. w grudniu 2020 r., styczniu czy lutym 2021  r., kwoty 15 506,79 zł).

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Sebastian Szczurek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa opolskiego

Ostatnio zmieniany wtorek, 19 styczeń 2021 08:56

REKLAMA
© 2020 Radio Nysa