poniedziałek 27 wrzesień, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Grupa Azoty ZAK S.A zdobyła prestiżową nagrodę!

piątek 16 październik, 2020

Grupa Azoty ZAK S.A. pierwszym polskim laureatem European Responsible Care Award w kategorii Community Support (wsparcie społeczności lokalnej)


Grupa Azoty ZAK S.A. znalazła się w gronie laureatów międzynarodowego prestiżowego konkursu programu Responsible Care, zwyciężając w kategorii Community Support (wsparcie społeczności lokalnej). To pierwsza główna nagroda w konkursie w tej kategorii, dedykowana polskiemu przedsiębiorstwu.

Konkurs organizowany jest przez CEFIC (Europejską Radę Przemysłu Chemicznego) od 2004 r. w celu promocji najlepszych europejskich praktyk w obszarze działań programu Responsible Care. Tegoroczna edycja poświęcona została inicjatywom wsparcia ogólnoświatowej walki z COVID-19. Oczekiwaniem organizatorów było przypomnienie o podstawowych wartościach, jakimi powinny kierować się przedsiębiorstwa w codziennej działalności biznesowej: dbałości o pracowników i ich rodziny, społeczności lokalne, dostawców, klientów oraz o odpowiedzialności w dostarczaniu bezpiecznych produktów chemicznych. Z tą ideą powiązane było hasło tegorocznej gali - „Together we stand strong”.

Nagrody European RC Awards zostały przyznane podczas Globalnej Konwencji Chemicznej (Global Chemical Convention) 13 października 2020 r., która – ze względu na obecny stan pandemii – odbyła się w formie wirtualnej. Kapituła konkursowa oceniła zgłoszenia inicjatyw europejskich firm w kategoriach: Upholding and Reshaping Production Lines (Ulepszanie i przekształcanie linii produkcyjnych), Protection of Workplace and People (Ochrona miejsca pracy i ludzi) oraz Community Support (Wsparcie społeczności lokalnej).

Podczas wręczania nagrody podkreślono imponujące zaangażowanie Grupy Azoty ZAK S.A. w procesie zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii i działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Kapituła doceniła projekt walki z COVID-19 realizowany przez Grupę Azoty, ze szczególnym uwzględnieniem:

- Systematycznego i błyskawicznego wsparcia dla kędzierzyńsko-kozielskiego szpitala jednoimiennego, w tym środków przeznaczonych na utworzenie laboratorium prowadzącego diagnostykę pod kątem koronawirusa. Grupa Azoty ZAK S.A. przekazała kwotę 750 tysięcy zł Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. Wsparcie to było elementem kompleksowego działania Grupy Azoty, która za pośrednictwem czterech głównych spółek przeznaczyła już ponad 3 mln zł na walkę z pandemią.

- Zabezpieczenia ścieków i ujęć wody dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla - przekazywania na bieżąco szpitalowi w Kędzierzynie-Koźlu podchlorynu sodu - substancji do uzdatniania ścieków.

- Zabezpieczenia środków transportu medycznego - użyczenia 7 samochodów osobowych placówkom szpitalnym w województwie opolskim. Wsparcie to przyczyniło się do odciążenia specjalistycznego transportu medycznego.

- Troski o najmłodszych – organizacji konkursu plastycznego „Dom pełen pomysłów”, który miał na celu promocję zasad bezpiecznego zachowywania się podczas pandemii.

- Realizowania polityki darowizn – pomocy finansowej oraz rzeczowej, w tym przekazywania środków ochrony indywidualnej placówkom społecznym w województwie opolskim.


Sytuacja epidemiczna jest sprawdzianem dla całego społeczeństwa i pozwala zmierzyć siłę naszej solidarności. Dobrze się składa, że hasło tegorocznej gali odnosi się do jedności, ponieważ w walce z COVID-19 spółki Grupy Azoty działają ramię w ramię. Dlatego nagrodę dedykuję wszystkim pracownikom Grupy Azoty – mówi Sławomir Lipkowski, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Program Responsible Care został zainicjowany w latach 80. przez Kanadyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego. Jest realizowany przez Narodowe Stowarzyszenia Chemiczne w 46 krajach, w których zrzeszone firmy wytwarzają ponad 87% światowej produkcji chemicznej. W Europie jego koordynacją zajmuje się CEFIC z siedzibą w Brukseli. W Polsce program działa pod nazwą Odpowiedzialność i Troska pod kierunkiem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Gratuluję Grupie Azoty ZAK S.A. zdobycia nagrody w międzynarodowym konkursie w ramach programu Responsible Care. W poprzednich edycjach żadna polska firma nie została nagrodzona w tej inicjatywie CEFIC. Cieszę się, że jury konkursu doceniło działania Grupy Azoty ZAK S.A. na rzecz wsparcia społeczności lokalnej w trudnym czasie pandemii. Doskonale pokazuje to, że Polska Chemia działa odpowiedzialnie i dba o bezpieczeństwo nie tylko swoich pracowników, ale także całego swojego najbliższego otoczenia – podsumował dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.


Grupa Azoty ZAK S.A. jest realizatorem programu Odpowiedzialność i Troska od 1994 r. Program realizuje również Grupa Azoty PUŁAWY.

REKLAMA
© 2021 Radio Nysa