wtorek 05 grudzień, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

piątek 10 czerwiec, 2022

Powiat Nyski w ramach Priorytetu 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” otrzymał dotację celową w wysokości 12 tys. zł.

Udzielone wsparcie finansowe wraz z wkładem własnym Powiatu Nyskiego, zostanie przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, organizację działań promujących czytelnictwo oraz zakup elementów wyposażenia biblioteki szkolnej. Niniejsze działania będą realizowane przez Technikum Nr 1 w Nysie funkcjonującym w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie, które jako jedyna szkoła prowadzona przez Powiat Nyski otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania. Warto wspomnieć, że wniosek aplikacyjny Technikum Nr 1 w Nysie o udzielenie wsparcia finansowego został oceniony przez komisję konkursową na maksymalna liczbę 100 punktów.

© 2021 Radio Nysa