wtorek 05 grudzień, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Sprzedajesz samochód? Zgłoś to!

Starostwo Powiatowe w Nysie przypomina, że wszystkie samochody i inne pojazdy mechaniczne muszą być zarejestrowane, a każda zmiana właściciela – zgłoszona. Za brak zgłoszenia faktu zbycia/nabycia pojazdu grozi kara pieniężna w wysokości od 200 do 1000 zł.

REJESTRACJA POJAZDU (ZAGRANICA) sprowadzonego z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, niebędącego nowym pojazdem – art. 71 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

    sprowadzonego do 31.12.2020 r. termin do zarejestrowania 180 dni od daty sprowadzenia pojazdu,
    sprowadzonego od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. termin do zarejestrowania 30 dni od daty sprowadzenia,
    sprowadzonego od dnia 01.07.2021 r. do dnia odwołania stanu epidemii termin do zarejestrowania 60 dni od daty sprowadzenia.

ZAWIADOMIENIE Starosty o ZBYCIU I NABYCIU pojazdu zarejestrowanego na terenie RP – art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

    pojazd nabyty/zbyty do 31.12.2020 r. termin do zgłoszenia 180 dni od daty nabycia/zbycia,
    pojazd nabyty/zbyty od 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. termin do zgłoszenia zawiadomienia 30 dni od daty nabycia/zbycia,
    pojazd nabyty/zbyty od 01.07.2021 r. do dnia odwołania stanu epidemii termin zgłoszenia zawiadomienia 60 dni od daty nabycia/zbycia.

Wykaz potrzebnych dokumentów:

    wypełnij i podpisz zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu,
    dołącz dokument na podstawie, którego nastąpiło nabycie/zbycie (umowa, faktura, akt notarialny lub inny dokument przenoszący własność pojazdu),
    dokument potwierdzający tożsamość – może to być dowód osobisty, paszport lub ważne prawo jazdy,
    dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej: pisemne pełnomocnictwo, dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej np.: pełnomocnictwo, wyciąg z KRS, REGON.

UWAGA: Zgłoszenie nabycia/zbycia dotyczy tylko pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

(źródło: Starostwo Powiatowe w Nysie)

© 2021 Radio Nysa