sobota 27 listopad, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Polski Ład w naszym powiecie!

poniedziałek 08 listopad, 2021

Powiat Nyski otrzymał 15 050 000 zł! Pozyskane środki pochodzą z Rządowego Programu Polski Ład i będą przeznaczone na realizację inwestycyjnych zadań w całym regionie. Z całej puli dla samorządów przeznaczono ponad 82 mln zł, które dokładniej podzielono na 9 samorządów. Powiat w ramach programu zaplanował budowę dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych a ich koszt opiewa na 4 250 000,00 zł. Kolejnym działaniem jest budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, która będzie kosztować powiat prawie 11 mln zł. 


Pozyskane środki będą przeznaczone na:

Głuchołazy - Budowa drogi ul. Królowej Jadwigi w Głuchołazach - 4 750 000,00 zł

Kamiennik - Przebudowa drogi gminnej 104502 O gmina Kamiennik - 8 643 152,65 zł

Korfantów - Modernizacja z ociepleniem budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej - 1 614 000,00 zł
- Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Jegielnica, Węża, Korfantów - 4 939 000,00 zł

Łambinowice - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Muzealnej oraz pompowni ścieków przy ul. Obozowej w Łambinowicach - 2 850 000,00 zł
- Budowa dróg ul. Akacjowa i ul. Wiśniowa oraz przebudowa ul. Szkolnej w Łambinowicach - 4 750 000,00 zł

Nysa - Budowa i przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Orląt Lwowskich w Nysie pod kątem rozwoju mieszkalnictwa - 23 700 991,40 zł

Otmuchów - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Otmuchów - 4 750 000,00 zł

Paczków - Przystosowanie budynku edukacyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania komunalno-socjalne w Paczkowie przy ul. Sienkiewicza - 4 250 000,00 zł

Pakosławice - Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pakosławice - 100 899,04 zł
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pakosławicach Dz nr 416/2, 417/2 - 186 881,39 zł
- Budowa odcinka sieci wodociągowej do przysiółka Naczków w gminie Pakosławice - 345 338,11 zł

Skoroszyce - II etap budowy przedszkola w Skoroszycach wraz z wyposażeniem - 6 800 000,00 zł

REKLAMA
© 2021 Radio Nysa