poniedziałek 25 październik, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Zmiany dotyczące numerów ratunkowych

poniedziałek 20 wrzesień, 2021
fot: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie fot: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie

Numer 998, pod którym wezwanie odbierał strażak Państwowej Straży Pożarnej, będzie przełączany na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu - 112. Zmiany nastąpią w dniach od 21 do 23 września. Operator CPR przyjmie zgłoszenie i zakwalifikuje zdarzenie do odpowiednich służb.

Numer alarmowy 998 sukcesywnie będzie przełączany w powiecie aż docelowo numer 112 obejmie całe województwo. Zgodnie z ustawą o systemie powiadamiania ratunkowego, odbiór zgłoszeń z numeru 998 odbywać się będzie w Centrach Powiadamiania Ratunkowego.

Zaletą koncentracji numerów alarmowych jest szybsze powiadamianie służb ratowniczych, eliminowanie i filtrowanie wywołań niezasadnych oraz zastępowalność na wypadek przeciążenia lub awarii systemu na jednym z CPR. Centra Powiadamiania Ratunkowego obsługują zgłoszenia alarmowe w wielu językach oraz obsługują zgłoszenia typu eCall - ogólnoeuropejskiego systemu szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych - oraz na podstawie wiadomości SMS.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 20 wrzesień 2021 08:50

REKLAMA
© 2021 Radio Nysa