poniedziałek 24 czerwiec, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Nysa wspiera dzieci i uczniów z Ukrainy

wtorek 08 marzec, 2022

Od samego początku wybuchu wojny na Ukrainie, Nysa bardzo aktywnie wspiera tamtejszą ludność.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez władze planem pomocy, który dotyczy przybyłych do naszego miasta dzieci z Ukrainy.

 

"Gmina Nysa – oświata i wychowanie

  1. Uczniowie szkoły podstawowej, wiek 7 – 15 lat

Należy zgłosić się do najbliższej szkoły podstawowej z dokumentem podróży (ważne – pieczątka z granicy), paszportem rodzica, dziecka (jeżeli dziecko ma paszport). Jeżeli są świadectwa szkolne – proszę je przynieść, ale ich brak nie przeszkadza w przyjęciu do szkoły. Każde dziecko ma prawo do bezpłatnej nauki, można je przyjąć do odpowiedniej klasy na podstawie przeprowadzonej rozmowy czy wieku. Każde dziecko – obcokrajowiec ma prawo do 2 godz./tygodniowo bezpłatnej dodatkowej nauki języka polskiego, a jeżeli jest to potrzebne – także do dodatkowych 3 godz. /tygodniowo na wyrównanie różnic programowych. Dzieci mają też prawo do bezpłatnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej adekwatnej do potrzeb.

W szkołach będą zorganizowane świetlice, w których w dniach powszednich w godzinach popołudniowych (15.00 – 19.00) dzieci wraz z mamami mogą integrować się, uczestniczyć
w zajęciach sportowych itp. W świetlicach będą obecni wolontariusz władający językiem ukraińskim. Aktualnie mamy potwierdzenie z następujących szkół:

– Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie, ul. Krawiecka 6; tel. 77 433 22 61,
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

– Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie, ul. Chodowieckiego 7, tel. 77 433 45 64,
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

– zespół Szkolno – Przedszkolny w Niwnicy, Niwnica 127, tel. 77 435 64 27

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W miarę potrzeb będą uruchamiane świetlice w następnych placówkach.

Ґміна Ниса – освіта та виховання

  1. Учні початкової та середньої школи, вік 7 – 15 років

 Необхідно звернутись до найближчої середньої школи з документами подорожі (важлива – печатка з кордону), паспортами одного з батьків, дитини (якщо дитина має паспорт). Якщо є наявні шкільні свідоцтва – просимо їх принести, але якщо їх немає, це не стоїть на заваді прийняттю дитини до школи. Кожна дитина має право на безкоштовне навчання, можна її прийняти до відповідного класу на підставі проведеної розмови або віку. Кожна дитина – іноземець має право на безкоштовне додаткове навчання з польської мови у вимірі 2-ох годин на тиждень, а також, якщо це необхідно, на додаткові 3 години на тиждень на компенсацію відмінностей програми навчання. Також діти мають право на безкоштовну психологічно-педагогічну допомогу, адекватну до їх потреб.

У школах будуть організовувати світлиці (загальні приміщення для дозвілля), у котрих у будні дні у другій половині дня (15:00 – 19:00) діти разом з мамами зможуть спілкуватись, взаємодіяти, приймати участь у спортивних заняттях та інше. У світлицях будуть присутні волонтери, які володіють українською мовою. На даний момент ми маємо підтвердження з наступних шкіл:

  • Загальноосвітня Школа № 3 у Нисі, вул. Кравецька 6 (ul. Krawiecka 6, Nysa); телефон 77 433 22 61, електронна адреса: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Загальноосвітня Школа № 5 у Нисі, вул. Ходовіецькего 7 (ul. Chodowieckiego 7), телефон 77 433 45 64, електронна адреса: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Дошкільний-Шкільний Комплекс у Нівниці, Нівниця 127 (Niwnica 127), телефон 77 435 64 27, електронна адреса: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

У міру необхідності будуть створюватись світлиці й в інших закладах.

  

2.Dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym (do lat 6)

Proponujemy zatem od poniedziałku, 7 marca 2022 r. w dniach powszednich świetlicę dla mam z dziećmi w wieku do 6 lat w budynku Żłobka nr 3 w Nysie, ul. 11 Listopada 6a.  Na cel pomocy uchodźcom udostępniona zostanie w godzinach 8.00 – 16.00 sala gimnastyczna w żłobku – z odrębnym wejściem, wyposażona w zabawki stoliki itp. Dzieci muszą tam przebywać pod opieką swoich mam – nie zapewniamy dodatkowych opiekunek.

Proponowane formy pomocy są niezależne od prowadzonej obecnie rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023.

    2.Діти у дошкільному та ясельному віці (до 6-ти років)

 Саме тому пропонуємо з понеділка, 7 березня 2022 р. у будні світлицю для мам з дітьми у віці до 6-ти років у приміщенні Дитячого Садочка № 3 у Нисі. З метою допомоги біженцям у годинах 8:00 – 16:00 буде надана спортивна зала у дитячому садочку – з окремим входом, оснащена іграшками, столиками та іншим. Там діти повинні перебувати під наглядом своїх мам – не надаємо додаткових виховательок.

Запропоновані форми допомоги не залежать від набору до дитячих садків, який власне триває, на шкільний рік 2022/2023."

(źródło: www.nysa.eu)

Ostatnio zmieniany niedziela, 03 kwiecień 2022 10:58
© 2021 Radio Nysa