poniedziałek 25 październik, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Praca dla podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego

wtorek 28 wrzesień, 2021
fot: UM Nysa fot: UM Nysa

Urząd Miejski w Nysie poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego, w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika, podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.


Poniżej przedstawiamy ogłoszenie UM w Nysie:


1. Wymagania kwalifikacyjne na wymienione stanowisko:

1) wykształcenie wyższe o kierunku: architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, budownictwo, geodezja lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe o kierunku architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, budownictwo, geodezja i pokrewne,

2) doświadczenie zawodowe: mile widziany staż pracy przy wykonywaniu czynności związanych z posiadanym wykształceniem lub w administracji,

3) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, nienaganne zachowanie, dobra organizacja pracy, chęć do nabywania wiedzy, sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

    przeprowadzanie postępowań dotyczących ustalania warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego,
    prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego,
    przygotowywanie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy,
    przygotowywanie projektów decyzji o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
    prowadzenie i uzupełnianie wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w zakresie postępowań dotyczących ustalania warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego,
    przygotowywanie umów dotyczących zamówień publicznych w ww. zakresie i wprowadzanie ich do systemu informatycznego,
    sprawozdawczość statystyczna,
    obsługa aplikacji GEO-INFO i.EGiB,
    obsługa w zakresie opłaty skarbowej,
    zamieszczanie materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu.

 
- więcej informacji na stronie nysa.eu

Ostatnio zmieniany środa, 06 październik 2021 12:15

REKLAMA
© 2021 Radio Nysa