poniedziałek 15 lipiec, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Strategia oświatowa uchwalona

poniedziałek 16 lipiec, 2018

Radzie miasta w Nysie uchwalić strategię oświatową dla gminy. Dokument został przyjęty podczas ostatniej sesji rady miasta. Dzięki niemu gmina łatwiej i sprawniej oraz z większą perspektywą ma zarządzać siecią placówek oświatowych. Przygotowanie poprzedziły dwuletnie przygotowania oraz konsultacje – mówi Adam Fujarczuk, dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty.Na podstawie tego przygotowujący strategię nakreślili mocne i słabe strony gminnej sieci placówek oświatowych. Wskazali najważniejsze kierunki rozwoju systemu oświatowego w gminie.Na te potrzeby wskazuje właśnie dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty. Jednostka zarządza 2 żłobkami, 8 przedszkolami oraz 4. szkołami podstawowymi w Nysie. Oprócz tego GZO podlegają 4 zespoły szkolno-przedszkolne w Niwnicy, Białej Nyskiej, Kopernikach oraz Goświnowicach.

Ostatnio zmieniany czwartek, 02 sierpień 2018 11:58
© 2021 Radio Nysa